Friday, August 29, 2008

Will Eisner


Will Eisner, originally uploaded by earinc.

En signerad teckning av en av de största, Will Eisner.

No comments: